THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

Newsec er Norges største fullserviceselskap innen næringseiendom

Newsec «The Full Service Property House in Northern Europe» er en totalleverandør av tjenester til eiere, investorer og leietakere av fast eiendom. Takket være store volum, lokal tilstedeværelse kombinert med inngående forståelse av en rekke virksomheter, har Newsec en unik kompetanse på eiendomsmarkedet i Nord-Europa. Newsec Property Asset Management er markedsledende innenfor eiendomsforvaltning, med kontorer i hjertet av alle store byer i Norden.

Karriere

Vi ser stadig etter dyktige medarbeidere

Basalerapporten

Vi deler vår kunnskap og erfaring - Kalde harde fakta

Om oss

Norges største fullserviceselskap innen næringseiendom

NEWSEC BASALE AS

Ring vårt Servicesenter på telefon 06760,
og dine ønsker og behov formidles til riktig person.
Du kan også benytte 73 80 66 00 om ønskelig.

Vårt Servicesenter har åpent hver dag mandag til fredag
mellom kl. 0800 og kl. 1600.

Ved akutte problemer kan du også ringe vårt Servicesenter utenom normal åpningstid og du vil bli viderekoblet til vaktsentralen for bistand.
Hvis det er saker som ikke er akutte, ser vi gjerne at dette meldes via 06760@newsec.no eller kontaktskjema.

Bruk av kontaktskjema vil forenkle registrering og oppfølging for oss.