Driftstjenester

Vi tar ansvar for drift og ettersyn av bygninger.

Driftstjenester

Newsec Basale sin driftsenhet tar ansvar for drift og ettersyn av bygninger med tilhørende installasjoner. I tillegg til at vi har gode rutiner og systemer for oppfølging av krevende næringsbygg, vektlegger vi god service til byggets leietakere.

Newsec Drift kan blant annet tilby:

  • Tilsyn med bygninger og utearealer
  • Drift og tilsyn av tekniske anlegg som heis, ventilasjon, kjøling og varmeanlegg
  • Energioppfølging
  • Avfallshåndtering
  • Internkontrollrutiner brann, elektro og legionella

Ledige lokaler

FINN.NO