Eiendomsforvaltning

Lønnsom forvaltning av næringseiendom trenger eksperter med ulik kompetanse.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning omfatter i prinsippet alle faser i en eiendoms livssyklus:

 • Erverv gjennom nybygging eller kjøp
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
 • Avhending

Forretningsførsel

Eiendomsforvaltning omfatter i prinsippet alle faser i en eiendoms livssyklus. Våre oppdragsgivere får tilgang til dyktige oppdragsledere og et tverrfaglig team med spisskompetanse innenfor eiendom.

Administrativ forvaltning

Gjennom vår administrative forvaltning og oppdragledelse følger vi opp våre eiendommers leiekontrakter slik at både våre oppdragsgivere og deres leietakere føler seg godt ivaretatt.
Newsec Basale kan blant annet tilby følgende tjenester:

 • Daglig ledelse og oppdragsledelse
 • Styrearbeid
 • Gjennnomføring av generalforsamlinger
 • Kommersiell forvaltning og utleie
 • Leietakeroppfølging

God kundepleie med høy kundetilfredshet som resultat er et godt utgangspunkt ved reforhandling av en leiekontrakt. Gjennom vår administrative forvaltning vil både oppdragsgiver og leietaker kunne ha ett hovedkontaktpunkt inn mot Basale.

Regnskapsførsel

Newsec Basale er et autorisert regnskapsførerselskap som innretter regnskapsførselen i tråd med god regnskapsføringsskikk. Vi har et stort og godt fagmiljø med spisskompetanse innenfor regnskapsførsel for næringseiendom.
Basale kan blant annet tilby:

 • Løpende regnskapsførsel
 • Periodisk regnskapsrapportering, likviditetsrapportering
 • Budsjett og prognoser
 • Lønn
 • Moms, justeringsforpliktelser
 • Årsregnskap
 • Prosjektregnskap
 • Ligningsoppgaver
 • Rådgivning

Med Newsec Basales spisskompetanse på næringseiendom sikres regnskapsførsel med høy kvalitet levert til riktig tid.

Økonomisk forvaltning

Gjennom vår økonomiske forvaltning kan vi blant annet tilby:

 • Innkreving av husleie og felleskostnader
 • Oppfølging av evt. mislighold
 • Utarbeide leietakeroversikter med alle vesentlige kontraktsbetingelser
 • Utarbeide oversikt over finansiering mm

Teknisk forvaltning

Newsec Basale representerer et av de største fagmiljøene innenfor teknisk forvaltning i Norge. Våre tekniske forvaltere ivaretar oppdragsgivers behov forbundet med drift- og vedlikehold av eiendommen.
Newsec Basale kan blant annet tilby:

 • Etablering av tilsynsrutiner og årsplaner for vaktmester/driftstekniker
 • Etablering og oppfølging av drift- og serviceavtaler
 • Innkjøp av andre fellestjenester til bygget
 • Energioppfølging
 • Tilstandsrapporter/vedlikeholdsplaner/budsjettering
 • Administrasjon av vedlikeholdsarbeider
 • Oppfølging av internkontroll og offentlige myndigheter
 • Teknisk dokumentasjon/arkiv

I kraft av vår størrelse representerer vi et betydelig innkjøpsvolum og sterk innkjøpskompetanse. For deg som kunde innebærer dette bedre kvalitet og gode priser.

Ledige lokaler

FINN.NO