Fakturainformasjon

Fakturainformasjon

Skal du fakturere til en av eiendommene som Newsec Basale AS forvalter?

Newsec Basale AS håndterer faktura for mer enn 250 eiendomsselskap.
Alle selskapene har felles adresse for inngående faktura:

<<Korrekt selskapsnavn>>
c/o Newsec Basale AS
Postboks 5666 Torgarden
7484 Trondheim

Er du i tvil om du har korrekt selskapsnavn, ta kontakt med bestiller for å få bekreftet dette.

Vi ønsker at flest mulig leverandører sender faktura pr. mail til: invoice@newsec.no

Vi gjør oppmerksom på at invoice@newsec.no kun tar imot og behandler inngående faktura.

Inngående faktura må være i pdf- format, og faktura og vedlegg må ligge i en og samme fil.

Fakturaene blir behandlet elektronisk, og det er derfor ikke mulig å behandle informasjon/beskjeder som ikke er påført fakturaen

Purringer/inkassovarsel, og andre spørsmål sendes til 06760@newsec.no

Ledige lokaler

FINN.NO