Fakturainformasjon

Fakturainformasjon

Skal du fakturere til en av eiendommene som Newsec Basale AS forvalter?

Newsec Basale AS håndterer faktura for mer enn 250 eiendomsselskap.
Alle selskapene har felles adresse for inngående faktura:

<<Korrekt selskapsnavn>>
c/o Newsec Basale AS
Postboks 5666 Torgarden
7484 Trondheim

Er du i tvil om du har korrekt selskapsnavn, ta kontakt med bestiller for å få bekreftet dette.

De aller fleste selskapene vi forvalter kan motta EHF, og vi ønsker primært å motta faktura på dette formatet.

Fakturaene sendes til det enkelte selskaps organisasjonsnummer.
Ved tvil, sjekk ELMA-registeret, eller kontakt bestiller hos Newsec.

Leverandører som ikke kan tilby EHF bes sende faktura pr. mail til invoice@newsec.no.

Vi gjør oppmerksom på at invoice@newsec.no kun tar imot og behandler inngående faktura. Inngående faktura må være i pdf- format, og faktura og vedlegg må ligge i en og samme fil.

Fakturaene blir behandlet elektronisk, og det er derfor ikke mulig å behandle informasjon/beskjeder som ikke er påført fakturaen.

Purringer/inkassovarsel, og andre spørsmål sendes til 06760@newsec.no.

Ledige lokaler

FINN.NO