HMS

HMS

Kvalitet og miljø Miljøprestasjoner Kvalitetspolitikk Miljøpolitikk Sertifiseringer

Internkontrollforskriften (Forskrift om helse, miljø og sikkerhet) stiller krav om at virksomheter må forholde seg til mange lovverk og skal dokumentere HMS-arbeidet i bedriften (eksempelvis lov om brann- og eksplosjonsvern, arbeidsmiljøloven, lov om elektriske anlegg og utstyr etc). Newsec Basale arbeider systematisk innenfor alle disse områdene.

Vi kan dele Newsec Basales HMS-arbeid inn i to hovedkategorier:

  • Newsec Basales interne HMS-arbeid: Generelle rutiner våre ansatte er underlagt og arbeider etter hver dag
  • HMS-arbeid på eiendommene: Operasjonelle rutiner, dokumentasjon etc. som er etablert på eiendommene (lovpålagte krav)

Newsec Basale kan blant annet tilby følgende tjenester ute på eiendommene:

  • Etablering av Internkontroll Elektriske anlegg
  • Etablering av Internkontroll Branndokumentasjon
  • Etablering av Internkontroll Legionella
  • Etablering av Brannverndokumentasjon for bygg og leietakere

Ledige lokaler

FINN.NO