Kvalitet og miljø

Vårt arbeid har til hensikt å forebygge og bevare vårt livsmiljø.

Kvalitet og miljø

Miljøprestasjoner Kvalitetspolitikk Miljøpolitikk HMS Sertifiseringer

I all vår virksomhet er vårt fremste mål å skape et sunt innemiljø. Vårt arbeid har til hensikt å forebygge og bevare vårt livsmiljø fra skadelige organismer. Med dette som mål er det helt naturlig at vi i vårt daglige arbeid også vil verne om vårt ytre miljø og vår natur.

Oppgaven kan muligens synes vanskelig med tanke på vår type virksomhet. Allikevel har vi lykkes med å sette fokus på en positiv miljøtrend i vårt selskap. Våre redskap er et målbevisst arbeid, kontinuerlig utvikling av våre forebyggende metoder og vår store kompetanse og kunnskap.

Forbedringer

Basis i prosessen med å forbedre oss er å fange opp gode ideer og sette dem ut i livet. Kilden er vårt eget personale, kontakt med spesialister og vitenskap, og ikke minst tips fra våre kunder.
Alle disse ideene fanges opp og bearbeides i vårt interne kvalitet- og miljøsystem. Dette er en viktig kilde for nye mål i vår streben mot et bedre miljø og fornøyde kunder.

Sertifiseringer

Newsec Basale er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og Achilles.
Kvalitetssertifikatet fikk vi første gang i 2011.
Vår eksterne revisor, Nemko AS, gjennomfører årlige revisjoner hos oss.

Ledige lokaler

FINN.NO