Kvalitetspolitikk

Kvalitet er vårt viktigste konkurransemiddel.

Kvalitetspolitikk i Newsec Basale

Kvalitet og miljø Miljøprestasjoner Miljøpolitikk HMS Sertifiseringer

Gjennom stadig å utvikle og forbedre produkter og tjenester samt tilpasse disse etter våre kunders behov skal Newsec Basale beholde og forsterke tilliten hos kundene.

Kvalitet- og miljøstyringssystemet skal sikre at virksomheten gir resultater som tilfredsstiller eller helst overgår kundenes og andre interesseparters krav og forventninger på en effektiv måte.

Det legges spesielt vekt på å oppfylle aktuelle krav og gjeldende lover og forskrifter ved gjennomføring av oppdrag og ved drift av egen virksomhet.

Newsec Basale vil aktivt søke å påvirke samarbeidspartnere til å gjøre miljøvennlige valg der dette synes fornuftig i et økonomisk og/eller et verdimessig perspektiv.

Kvalitet er selskapets viktigste konkurransemiddel. Dette innebærer at hver medarbeider må utføre sitt arbeid, internt eller eksternt, på en korrekt måte og levere tjenesten i rett tid.

Ledige lokaler

FINN.NO