Miljøpolitikk

Miljøpolitikk i Newsec Basale

Kvalitet og miljø Miljøprestasjoner Kvalitetspolitikk HMS Sertifiseringer

Newsec Basales produkter og tjenester skal tilpasses og utføres med en optimal sikkerhet for det ytre og indre miljø. Hver eneste forandring i produkt eller tjeneste skal veies opp mot konsekvensene for miljøet. I valget mellom to likeverdige produkter/tjenester vil basale aktivt søke å påvike samarbeidspartnere til å gjøre miljøvennlige valg der dette synes fornuftig i et økonomisk og/eller et verdimessig perspektiv.

Newsec Basale skal arbeide med å minske negativ påvirkning på miljøet blant annet gjennom å utvikle og bruke overvåkningssystemer som har til hensikt å minske bruken av kjemiske bekjempingsmiddel, samt minske mengden av avfall. Basale skal aktivt arbeide med miljøspørsmål i alt vi bedriver. Gjennom informasjon og kursing av personalet skal selskapet tilstrebe å utvikle et individuelt ansvar, slik at de ansatte utfører sine oppgaver på en miljømessig god måte. Forslag til forbedringstiltak innen miljøområdet skal oppmuntres.

Ledige lokaler

FINN.NO