Selskapsadministrasjon

Vi bistår deg med solid kompetanse og faglig bredde.

Selskapsadministrasjon

Vi tilbyr administrasjon av eiendomsselskaper med overordnet strategisk og operativ ledelse av eiendomsselskaper. Vi har mange medarbeidere med betydelig kompetanse og erfaring fra administrasjon og ledelse av større eiendomsselskaper og eiendomsfond.
Erfaring, tilgang til tverrfaglig kompetanse, systemer, rutiner og ikke minst en total rapporteringspakke gjør oss til en interessant leverandør innen selskapsadministrasjon.

Strategi

Newsec Basale vil med sin solide kompetanse og faglige bredde bistå investor/kunde i å utforme riktig forvaltnings- og utviklingsstrategi for eiendommen og/eller selskapet i den hensikt å optimalisere avkastningen på investeringen.

Forretningsutvikling

Som kunde hos Newsec Basale vil du få tilgjengelig et solid team med høyt kompetente medarbeidere fra relevante fagområder som vil bistå og/eller lede forvaltnings- og utviklingsprosesser relatert til din eiendom eller ditt selskap.

Finans

Newsec Basale har høy kompetanse innen finans, økonomi og analyse, og følger markedet innen finans og investering nøye. Derfor har vi god oversikt over hva som er de til enhver tid beste markedsmessige betingelser. Som leverandør av selskapsadministrasjon / ”Asset management”- tjenester vil Newsec Basale bl.a. ta ansvar for å sikre ditt selskap gunstige finansieringsbetingelser.

Ledige lokaler

FINN.NO